Besteknummer 2013-02, inzake "Herstructurering Vinkenwaard Noord te Alblasserdam

Aanbestedende dienst: Gemeente Alblasserdam
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 16 jan 2014

- opbreekwerkzaamheden elementenverharding; - verwijderen riolering; - aanbrengen nieuwe riolering; - aanbrengen elementenverharding;

CPV codes:

  • Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

20 nov 2013

Aankondiging van een opdracht