Bestek 2013-08 'Revitalisering bedrijventerrein Oosteind, deelgebied zuidoost'

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 17 dec 2013

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het gefaseerd uitvoeren van: a. Opbreken van groenvoorzieningen; b. Opbreken en aanbrengen van kantopsluitingen; c. Opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen; d. Uitvoeren van grondwerken; e. Opbreken en aanbrengen van riolering; f. Opbreken en aanbrengen van kolken en huis- en kolkaansluitingen; g Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

CPV codes:

  • Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

15 nov 2013

Aankondiging van een opdracht