Bestek 2012-02 Groot onderhoud Nicolaas Beetstraat en omgeving

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 17 mei 2013

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: -opbreekwerkzaamheden elementverharding; -opbreekwerkzaamheden riolering; -verwijderen groen; - het uitvoeren van grondwerken; -het aanbrengen van riolering; -het aanbrengen van elementverhardingen

CPV codes:

  • Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

19 apr 2013

Aankondiging van een opdracht