beschermd wonen en opvang

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)

maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en maatwerkvoorzieningen maatschappelijke opvang

CPV codes:

  • Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

Publicaties bij deze opdracht:

23 apr 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht