Belangstellingsregistratie "Jongeren en Ondernemerschap"

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 02 mei 2016

Belangstellingsregistratie "Jongeren en Ondernemerschap" De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is voornemens om voor jongeren met een bijstandsuitkering dienstverlening in te kopen om deze doelgroep richting zelfstandig ondernemerschap te begeleiden. Hiervoor roept de SDD partijen op zich te melden middels het formulier "belangstellingsregistratie". Het kenbaar maken van de belangstelling kan tot maandag 2 mei 2016 17.00 uur. De afgelopen jaren wordt het zelfstandig ondernemerschap onder jongeren steeds populairder. In het ondernemerschap speelt ervaring een grote rol. Als jongere participeren op de arbeidsmarkt is moeilijk, zeker met bijvoorbeeld het ontbreken van een opleiding of werkervaring en het hebben van veel schulden. Een ondernemende houding kun je aanleren. Wanneer je op een jonge leeftijd al leert ondernemen, heb je in de toekomst een hogere zelfredzaamheid. Het ondernemerschap leert je, je als jongere staande te houden. De SDD is in het kader van de regionale aanpak jeugdwerkloosheid op zoek naar innovatieve methoden om jongeren uit een uitkeringssituatie te helpen. Begeleiding richting het zelfstandig ondernemerschap is één van de onderdelen binnen de aanpak. Toelichting De dienstverlening is gericht op jongeren van 18 tot 27 jaar. Jaarlijks gaat het om +/- 120 jongeren. De aanbieders wordt gevraagd in antwoord op de vragen op het belangstellingsformulier, naar de eigen aanpak voor de gevraagde dienstverlening. Een aantal eisen en voorwaarden wordt wel gesteld: - Het primaire doel van de dienstverlening is duurzame uitstroom uit de bijstand (minimaal 6 maanden) door middel van zelfstandig ondernemerschap. Mocht dit niet direct haalbaar zijn, staat volledige uitstroom bovenaan (richting regulier werk, terug naar school); - Na uitstroom worden de jongeren voor nog een bepaalde periode begeleid om terugval in de uitkering te voorkomen; - De overeenkomst wordt afgesloten op basis van "no-cure-no pay" Toelichting Procedure Op basis van de aanmeldingen n.a.v. de belangstellingsregistratie zal de SDD bepalen of een partij geacht kan worden om daadwerkelijk de uitvoering te verzorgen. Op basis van de antwoorden op de vragen uit de belangstellingsregistratie, zal worden bepaald welke partijen het meest geschikt worden geacht voor uitvoering van de gevraagde dienstverlening. Deze partijen zullen worden uitgenodigd voor een gesprek. Op basis van de uitkomst van dat gesprek zal de SDD bepalen of een partij wordt uitgenodigd om deel te nemen in het offertetraject. De informatie in deze belangstellingsfase is beperkt. In deze fase verwachten wij geen aanbieding maar doen wij het verzoek aan geïnteresseerde partijen om zich aan te melden. In het offertetraject zal meer inhoudelijke informatie over de verwachte dienstverlening worden verstrekt. Vragen met betrekking tot de belangstellingsfase kunt via TenderNed stellen tot uiterlijk 18 april 2016. De vragen en antwoorden zullen aan dit bericht op www.tenderned.nl worden toegevoegd. Indien u de groene button ‘Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding!’ gebruikt, dan wordt u automatisch geïnformeerd over publicatie van deze inlichtingen. Het belangstellingsregistratieformulier en de beantwoording van de vragen dienen uiterlijk maandag 2 mei 2016 17.00 verzonden te worden naar: i.greive@drechtsteden.nl

CPV codes:

  • Maatschappelijke diensten

Publicaties bij deze opdracht:

04 okt 2016

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

01 apr 2016

Vooraankondiging