BEGIN 160001GDD

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 31 mrt 2017

Doel van de aanbesteding De Europese Aanbesteding heeft als doel om een dienstverlener te contracteren voor het ondersteunen van Dordrecht als lead beneficiary en van de projectpartners in het Interreg NSR VB project BEGIN.   Er wordt een overkomst met 1 partij afgesloten, waarbij de geselecteerde leverancier voldoet aan uniforme voorwaarden van kwaliteit, expertise en kwaliteitsborging. Opdrachtgever acht het van groot belang dat de geselecteerde leverancier een duidelijke toegevoegde waarde levert op het gebied van de facilitering en ondersteuning van het project.   Door middel van de overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen éénmalig voor de duur van het contract vastgelegd. De overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en wordt gesloten voor de duur van het project dat vooralsnog beoogd is te zijn afgerond in 2020.   De ingangsdatum van deze overeenkomst is vastgesteld op ..>.

CPV codes:

  • Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

Publicaties bij deze opdracht:

15 jun 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

13 feb 2017

Aankondiging van een opdracht