Baggeren Schouwvakken 2013 en 2014 in de gemeente Zwijndrecht besteknr. 20120033-BS-1

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 29 aug 2013

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. baggerwerkzaamheden; b. transport en storten van baggerspecie; c. schoonspuiten van duikers; d. het afvoeren en storten van bodemvreemd materiaal; e. treffen van verkeersmaatregelen; en alle voor een goede uitvoering van het werk noodzakelijke bijkomende werkzaamheden.

CPV codes:

  • Bagger- en pompwerkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

19 jul 2013

Aankondiging van een opdracht