AV middelen Hofcomplex Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 23 aug 2013

De opdracht houdt het volgende in: Het leveren, plaatsen, aansluiten en in gebruik stellen van de AV middelen en gerelateerde technische apparatuur inclusief toebehoren. Het verzorgen van service en onderhoud aan de geleverde apparatuur. Het proactief en kosteloos adviseren van de aanbestedende dienst ten aanzien van reparatie van apparatuur versus vervanging, nieuwe ontwikkelingen in de markt e.d. Het betreft: -AV presentatie apparatuur -AV projectoren -AV installatie -AV auto-rolschermen -AV algemeen

CPV codes:

  • Televisie- en audiovisuele uitrusting

Publicaties bij deze opdracht:

01 jul 2013

Aankondiging van een opdracht