Autolease

Aanbestedende dienst: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 07 jun 2019

De 10 voertuigen van de Omgevingsdienst zijn momenteel onder gebracht in een leasecontract. Deze leasecontracten dient OZHZ nog uit. De nieuw af te sluiten contracten worden afgenomen bij de partij waarmee naar aanleiding van deze EU aanbesteding een raamovereenkomst is afgesloten. Zie voor de samenstelling van de voertuigen Bijlage G Overzicht voertuigen OZHZ april 2019. Diverse factoren kunnen er voor zorgen dat het aantal voertuigen in de toekomst verandert. OZHZ is voornemens om het aantal voertuigen komende vier jaar uit te breiden met circa 5 voertuigen. Naar verwachting zal van deze vijf voertuigen tussen de 1 en de 3 voertuigen afgenomen worden uit het segment Elektrisch. De genoemde aantallen zijn slechts bedoeld ter indicatie. Inschrijvers kunnen aan het genoemde aantal geen rechten ontlenen. Evenmin kunnen de genoemde aantallen leiden tot een afnameplicht.

CPV codes:

  • Personenwagens

Publicaties bij deze opdracht:

07 aug 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

19 apr 2019

Aankondiging van een opdracht