ARBO Dienstverlening

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 15 jan 2018

De opdracht die voortvloeit uit de aanbesteding betreft het verzorgen van Arbodienstverlening aan de tien deelnemende partijen. De opdracht bestaat uit dienstverlening, verplicht af te nemen door de deelnemende organisaties en optioneel de inzet van een verzuimcoach.

CPV codes:

  • Gezondheidsdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

19 mrt 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

05 dec 2017

Aankondiging van een opdracht