Alleenrecht dienstverleningsrelatie OZHZ - SCD

Aanbestedende dienst: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)

In het kader van een efficiënte samenwerking met de zeven gemeenten die aangesloten zijn bij de GR Drechtsteden, alsmede met de GR Drechtsteden zelf, is de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voornemens om zijn ondersteunende diensten te laten verrichten door het Servicecentrum Drechtsteden, zijnde een aanbestedende dienst. De juridische basis voor de dienstverlening op het gebied van de ICT gerelateerde diensten (vrijwel alle diensten, inclusief telefonie en printers) en de 'overige dienstverlening' (personeelsbeleid, waaronder advies personeelsbeleid, strategische projecten personeelsbeleid, advisering bij werving en selectie, personeelsadministratie en salarisadministratie, archivering van P-dossiers en juridische advisering (waaronder inkoop en aanbesteding algemeen, inkoop verzekeringen, juridisch advies algemeen)zal zijn gebaseerd op het uitsluitend recht, conform artikel 2.24(a) Aanbestedingswet 2012.

CPV codes:

  • Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
  • Personeels- en loonlijstdiensten
  • IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Publicaties bij deze opdracht:

22 feb 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

26 nov 2018

Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf