Afmelding 2B-diensten - Dagbesteding ihkv de Wmo

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)

Opdracht van de Sociale Dienst Drechtsteden (t.b.v. gem. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht). Dagbesteding (db) betreft een professioneel begeleide structurele dagactiviteit met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving en – waar mogelijk – perspectief op verbetering van zijn huidige situatie verleent. Db wordt bij voorkeur niet in de woon/verblijfssituatie geboden. Db voorkomt sociaal isolement en draagt er toe bij, onder andere door het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers, dat de cliënt zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Daarmee wordt de mogelijkheid nadrukkelijk niet uitgesloten. Toetreding tot de overeenkomst dagbesteding is mogelijk. Zie https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/aanbieder-worden. Opdracht wordt afgemeld als 2B-dienst. Inkoopproject is gestart in Q1 van 2016 en overeenkomsten zijn gesloten in Q4 2017.

CPV codes:

  • Maatschappelijke diensten

Publicaties bij deze opdracht:

15 jan 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht