Accountantsdiensten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 20 okt 2016

Voor u ligt het Beschrijvend Document behorende bij de Europese openbare aanbesteding voor de uitvoering van accountantsdiensten met aanbestedingsnummer 140123REG ten behoeve van de volgende Aanbestedende Diensten: De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid, de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd, de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Spinel Veiligheidscentrum B.V., Drechtwerk en de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het is de bedoeling dat ieder van de bovengenoemde Aanbestedende Diensten, een afzonderlijke Overeenkomst afsluit met één en dezelfde Opdrachtnemer, teneinde te komen tot een zo groot mogelijke efficiëntie bij de uitvoering van de accountantsdiensten. Om dit te bereiken is deze aanbesteding verdeeld in dertien (13) onderdelen, bestaande uit: 1. De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (onderdeel 1) 2. Gemeente Alblasserdam (onderdeel 2) 3. Gemeente Dordrecht (onderdeel 3) 4. Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (onderdeel 4) 5. Gemeente Papendrecht (onderdeel 5) 6. Gemeente Sliedrecht (onderdeel 6) 7. Gemeente Zwijndrecht (onderdeel 7) 8. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (onderdeel 8) 9. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (onderdeel 9) 10. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (onderdeel 10) 11. Spinel Veiligheidscentrum B.V. (onderdeel 11) 12. Drechtwerk (onderdeel 12) 13. Gemeente Hardinxveld-Giessendam (onderdeel 13)* De genoemde organisaties zijn volop in beweging. Dit betekent dat het aantal deelnemende partijen gedurende de Overeenkomst kan fluctueren. Derhalve kunnen aan de opgegeven aantallen deelnemers geen rechten worden ontleend.

CPV codes:

  • Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten

Publicaties bij deze opdracht:

24 jan 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

31 aug 2016

Aankondiging van een opdracht