Aansprakelijkheidsverzekering

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 01 okt 2018

Doel van de aanbesteding De doelstelling van deze offerteaanvraag is het door middel van een Europese aanbesteding (op basis van Economisch meest voordelige inschrijving) contracteren van een verzekeraar of verzekeringsmakelaar voor een aansprakelijkheidsverzekering voor de gemeente Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en Sliedrecht. De startdatum voor deze verzekeringen is 1 januari 2019.

CPV codes:

  • Financiële en verzekeringsdiensten
  • Aansprakelijkheidsverzekeringen
  • Verzekeringen tegen beroepsaansprakelijkheidsrisico's
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

Publicaties bij deze opdracht:

03 dec 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

03 sep 2018

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

19 jul 2018

Aankondiging van een opdracht