Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Zwijndrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 31 okt 2016

De gemeente Zwijndrecht is voornemens een contract aan te gaan met een makelaar/verzekeraar voor de aansprakelijkheidsverzekering. De gemeente Zwijndrecht heeft naar de situatie van 1-1-2016 44.454 inwoners (en de prognose is dat dit aantal niet veel zal wijzigen) en biedt als organisatie zelf werkgelegenheid aan ongeveer 243 medewerkers. De oppervlakte van de gemeente beslaat 22,27 km. De aansprakelijkheidsverzekering bestaat uit de volgende onderdelen: a) Aansprakelijkheidsdekking voor gemeente: personen en zaakschade, dekking € 2.500.000 per aansprak en gelimiteerd tot €5.000.000 per verzekeringsjaar; b) Aansprakelijkheidsdekking voor gemeente: vermogensschade, dekking € 1.250.000 per aanspraak en gelimiteerd tot € 2.500.000 per verzekeringsjaar; c) Aansprakelijkheidsdekking voor stichting Honkwerk te Heerjansdam; Voor de hierboven genoemde punten in paragraaf 1.5, a t/m b geldt een eigen risico van € 2.500 euro per evenement.

CPV codes:

  • Financiële en verzekeringsdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

07 dec 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht

03 okt 2016

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

08 sep 2016

Aankondiging van een opdracht