Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 29 sep 2017

Doel van de aanbesteding De doelstelling van deze offerteaanvraag is het door middel van een Europese aanbesteding (op basis van Economisch meest voordelige inschrijving) contracteren van een verzekeraar of verzekeringsmakelaar voor een aansprakelijkheidsverzekering gemeente Dordrecht. De startdatum voor deze verzekering voor de gemeente Dordrecht is 1 januari 2018. Gelet op de aard en omvang van dit verzekeringsproduct en de samenstelling van de markt is deze opdracht ruim toegankelijk voor een groot deel van de markt.  De aansprakelijkheidsverzekering bestaat uit de volgende onderdelen: Aansprakelijkheidsdekking voor gemeente: personen en zaakschade, dekking € 5.000.000 per gebeurtenis;Aansprakelijkheidsdekking voor gemeente: vermogensschade, dekking € 5.000.000 per gebeurtenis;Voor de hierboven genoemde punten geldt een eigen risico van € 2.500 euro per gebeurtenis.      

CPV codes:

  • Financiële en verzekeringsdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

24 nov 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

21 jul 2017

Aankondiging van een opdracht