Aanschaf Beeldmateriaal

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 04 sep 2017

De uitgaven voor cyclorama's en digitale foto's overstijgen het Europese drempelbedrag waardoor uit oogpunt van rechtmatigheid een aanbesteding voor de aanschaf van beeldmateriaal is vereist. De historische uitgaven bedragen ca.:   Perceel 1: cyclorama's inclusief raadpleegapplicatie; 85.000 euro ex btw per jaar Perceel 2: digitale foto's bestaande uit: Obliekfoto's inclusief raadpleegapplicatie; ca. 25.000,- euro ex btw per jaarLuchtfoto's; ca. 30.000,- euro ex btw per jaar  Aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor nadere informatie en uploaden van bestanden wordt verwezen naar de onderliggende percelen.  

CPV codes:

  • Fotografische en aanvullende diensten

Publicaties bij deze opdracht:

10 nov 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

28 jun 2017

Aankondiging van een opdracht