Aanleg hoofdinfra Distripark Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 29 jul 2019

De scope van deze opdracht bestaat uit de aanleg van de Aquamarijnweg incl. rotonde, 1 westelijke bedrijfsstraat en één oostelijke bedrijfsstraat tot aan het nieuwe rioolgemaal. Deze scope is verbeeld in een Definitief Ontwerp Deelproject 3603-07 "Aanleg Hoofdwegen DKIV" en een Coördinatietekening. Voor algemene informatie over Distripark Dordrecht wordt verwezen naar www.distriparkdordrecht.nl De werkzaamheden bestaan globaal uit: Het verwijderen van de overhoogte van de aanwezige voorbelasting. De aanleg van 3 hoofd-rioolstelsels (HWA, DWA en Drainage/blusriool). De aanleg van wegfunderingen, waaronder schuimbitumen. De aanleg van wegverhardingen in asfalt, incl. kantopsluitingen. De aanleg van groenvoorzieningen inrichtingswerkzaamheden.

CPV codes:

  • Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

Publicaties bij deze opdracht:

16 jan 2020

Aankondiging van een gegunde opdracht

25 jun 2019

Aankondiging van een opdracht