Aanbestedingsdocument Binnengemeentelijk Gebruik Basisgegevens

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 18 aug 2014

Met deze aanbesteding beoogt Drechtsteden te komen tot een overeenkomst met één contractpartij voor het leveren van software en aanvullende diensten, wat moet leiden tot gemeenschappelijke stelselvoorzieningen. De stelselvoorzieningen stellen afnemers in staat basis- en kerngegevens af te nemen en te voldoen aan wettelijke vereisten om deze gegevens te gebruiken, gebruik te maken van eenduidige gegevens met een hogere kwaliteit en waar relevante processen te vereenvoudigen door het elimineren van lokaal inwinnen van gegevens.

CPV codes:

  • Software en informatiesystemen

Publicaties bij deze opdracht:

10 mrt 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht

22 jul 2014

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

08 jul 2014

Aankondiging van een opdracht