aanbesteding van de architect voor de functionele programmering en renovatie van het Gemeentehuis te Alblasserdam

Aanbestedende dienst: Gemeente Alblasserdam
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 11 jan 2016

De werkzaamheden van de architect bestaan uit de volgende onderdelen: • het ontwikkelen van de functionele programmering van het gebouw; • het opstellen en uitwerken van een programma van eisen; • uitwerken van het bouwkundig en architectonisch ontwerp betreffende de interne verbouwing en renovatie van het gemeentehuis inclusief inrichting; De werkzaamheden hebben betrekking op de uitwerking van voorgenoemde onderdelen in de projectfasen Projectdefinitie, Structuurontwerp, Voorontwerp, Definitief Ontwerp, Bestek en Werktekeningen, tevens zal de architect tijdens de uitvoering de esthetische begeleiding verzorgen. De te verstrekken opdracht van opdrachtgever aan de architect heeft betrekking op de werkzaamheden voor de Projectdefinitie, het Structuurontwerp, het Voorontwerp en het Definitief Ontwerp. Vervolgopdrachten (d.w.z. opdrachten met betrekking tot de fase ná het Definitief Ontwerp en verder) zullen door opdrachtgever telkens per fase separaat worden verstrekt. De opdrachtgever kan besluiten de opdracht voor een volgende fase niet te gunnen. De architect heeft geen recht op enige vorm van vergoeding van enigerlei kosten, schade en/of anderszins voor projectfasen waar geen opdracht voor wordt verstrekt.

CPV codes:

  • Diensten door architectenbureaus voor gebouwen

Publicaties bij deze opdracht:

16 aug 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht

07 jan 2016

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

02 dec 2015

Aankondiging van een opdracht