Aanbesteding Taxidiensten voor Baanbrekend Drechtsteden

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 19 dec 2017

De Taxidiensten die met deze opdracht uitgevraagd worden betreffen route-gebonden vervoer van BBD-Kandidaten. De Taxidiensten worden voornamelijk, maar niet uitsluitend, ingezet op werkdagen. De Taxidiensten worden ingezet voor het uitvoeren van opstapplaats-tot-bestemming vervoer zonder overstap. Onder vervoer van opstapplaats-tot-bestemming wordt verstaan het vervoer van een BBD-Kandidaat (evt. met begeleiding) vanaf en naar een vooraf gedefinieerde plek (halte of anderszins) tot aan de entree (parkeerplaats) van/bij het bestemmingsadres. Opdrachtgever heeft er voor gekozen een splitsing aan te brengen tussen de regie op het vervoer (ritaanname, planning & aansturing) en de uitvoering van het vervoer. De regie op het vervoer wordt uitgevoerd door het Mobiliteitsplatform Stroomlijn.

CPV codes:

  • Taxidiensten

Publicaties bij deze opdracht:

05 jun 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

08 nov 2017

Aankondiging van een opdracht