Aanbesteding Leveren, aanbrengen en onderhoud van kunstgras (veiligheidgras)

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 07 jan 2014

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht zijn Opdrachtgever voor het aanleggen en onderhouden van veiligheidsgras en kunstgras trapvelden in deze gemeenten. Het kunstgras ligt op speelplekken, trapvelden en basketbalvelden. De genoemde gemeenten hebben het Servicecentrum Drechtsteden opdracht gegeven om een Europees openbare aanbesteding uit te voeren. De aanbesteding heeft betrekking op leveren, aanleggen en onderhouden van kunstgras voor deze gemeenten. De opdracht is verdeeld in 2 percelen: Perceel A: Opdrachtgever verwacht in 2014 en 2015 voor 60 speelplekken, trapvelden en basketbal-velden, totaal ca. 6980 m2 over te gaan tot het laten leveren en aanbrengen van valon-dergronden in veiligheidsgras en het jaarlijks onderhouden hiervan (perceel A). Aan de omschreven hoeveelheid kan opdrachtnemer bij een eventuele gunning geen rechten ontlenen. Perceel B: Het één keer per jaar uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud aan het aanwezige kunstgras. Opdrachtgever heeft 365 speelplekken, trapvelden en basketbalvelden, totaal ca. 34.650 m2 waarvan 7865 m2 kunstgras trapvelden en twee Cruijff Courts betreft. Aan de om-schreven hoeveelheid kan opdrachtnemer bij een eventuele gunning geen rechten ontlenen. Binnen de gemeenten kan Inschrijver ook gevraagd worden om kunstgras bij niet openba-re speelplekken aan te leggen. Het betreft hier dan kunstgras locaties bij scholen, peuter-speelzalen, speeltuin verenigingen. De individuele gemeente is hierbij dan het aanspreekpunt en organisator.

CPV codes:

  • Onderhoud van terreinen

Publicaties bij deze opdracht:

15 nov 2013

Aankondiging van een opdracht