Raambestek MGO Elementenverharding

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 31 mrt 2016

De werkzaamheden worden gekenmerkt door de navolgende uitvoerende aspecten: - Opbreken verhardingen en opsluitingen - Ophogen openbaar gebied - Aanbrengen verhardingen en opsluitingen - Aanbrengen en herstellen kolken - Leveren bestratingsmaterialen - Leveren kolken, afsluiters, putdeksels - Inrichtingsmaterialen buitenruimte - Ter beschikking stelling materieel en personeel De werkzaamheden worden gekenmerkt door de navolgende procesmatige aspecten: - Bereikbaarheid - Communicatie met stakeholders - Administratief - Kwaliteitsborging - Technisch ontwerp

CPV codes:

  • Aanbrengen van verharding

Publicaties bij deze opdracht:

29 mrt 2016

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

25 feb 2016

Aankondiging van een opdracht