Raamovereenkomst herinrichting woonerven en woonstraten

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 17 dec 2015

De werkzaamheden worden gekenmerkt door de navolgende uitvoerende aspecten: • Ophogen openbaar gebied • Verplaatsen openbare verlichting • (handmatig en machinaal bestraten (geen onderdeel van de titel) • Vervangen groen (aanleveren via andere raamovereenkomst planten door Opdrachtnemer) • Ondergrondse containers op hoogte stellen • Leveren bestratingsmaterialen • Leveren kolken, afsluiters, putdeksels • Aansluiten van verhardingen in particuliere tuinen op eerste meter vanaf de erfgrens. • Aansluiten van verhardingen in de particuliere brandgang op de eerste meter vanaf de erfgrens

CPV codes:

  • Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

Publicaties bij deze opdracht:

18 feb 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht

04 nov 2015

Aankondiging van een opdracht