Integraal onderhoudsbestek Stadspolders

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 02 nov 2015

Het betreft het groenonderhoud en de onkruidbestrijding op verharding van de van de wijken Stadspolder, Oudelandshoek en Vissershoek (samen de "Stadspolders") voor de periode 2016 tot en met 2019. Deze werkzaamheden zijn samengevoegd in één onderhoudsbestek omdat de werkzaamheden raakvlakken met elkaar hebben, het zogenaamde van ‘gevel tot gevel’ principe. De aanbestedende dienst heeft met dit bestek gekozen voor aansturing op beeld en deels frequentie op wijkniveau met één aanspreekpunt.

CPV codes:

  • Tuinbouwdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

04 jan 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht

02 okt 2015

Aankondiging van een opdracht