Levering Bomen en Heesters

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 09 jun 2015

De Aanbestedende dienst voor deze aanbesteding wordt gevormd door de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De gemeenten hebben besloten om de levering van bomen en heesters in een gezamenlijke Europese aanbesteding te houden, dit heeft geresulteerd in deze aanbesteding. De reden van het gezamenlijk aanbesteden is om binnen de Drechtsteden en in dit geval ook daarbuiten (BAR-gemeenten) de samenwerking te zoeken tussen de deelnemende gemeenten, kennis en kunde te delen en daarbij schaalvoordeel te behalen door grotere volumes aan te kunnen besteden. De uiteindelijke opdracht zal naast levering van plantmateriaal van de inschrijfstaten (bijlagen C1 en C2), óók de levering van niet genoemde (maten) bomen en heesters inhouden. Deze bomen en heesters dienen tegen vergelijkbare prijzen en condities (in de “geest” van deze aanbesteding), als de beplanting van de inschrijfstaten, aangeboden te worden. Dat betekent dus dat de prijzen marktconform en vergelijkbaar met de overige ingediende prijzen moeten zijn.

CPV codes:

  • Heesters
  • Bomen

Publicaties bij deze opdracht:

17 aug 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht

28 mei 2015

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

24 apr 2015

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

21 apr 2015

Aankondiging van een opdracht