DMS-Zaaksysteem

Aanbestedende dienst: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 22 sep 2014

Vanuit Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ) is er behoefte aan verdere digitalisering van hun werkomgeving en dan specifiek in digitaal archiveren en digitaal documenten behandelen binnen de organisatie. Deze behoefte is voortgekomen uit het zaakgericht werken, wat de huidige werkvorm is.

CPV codes:

  • Software voor documentenbeheer

Publicaties bij deze opdracht:

07 okt 2014

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

08 aug 2014

Aankondiging van een opdracht