Sanering Wieldrechtse Zeedijk te Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 09 sep 2014

Betreft een bodemsanering van een voormalig woonwagencentrum aan de Wieldrechtse Zeedijk te Dordrecht.

CPV codes:

  • Bodemsanering

Publicaties bij deze opdracht:

17 dec 2014

Aankondiging van een gegunde opdracht

15 jul 2014

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

15 jul 2014

Aankondiging van een opdracht