Integraal onderhoudsbestek Hendrik-Ido-Ambacht

Aanbestedende dienst: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 02 nov 2020

De opdracht bestaat uit twee delen: - Deel 1: Integraal onderhoud openbare ruimte HIA - Deel 2: Raamovereenkomst groenrenovatie en onderhoud bomen HIA Deel 1 omvat de volgende werkzaamheden:: a. Onderhoud beplantingen; b. Onderhoud gras- en kruidachtigen; c. Onderhoud bomen; d. Onderhoud speeltoestellen- en ondergronden; e. Onkruidbeheersing op verharding; f. Zwerfvuilbeheersing openbare ruimte; g. Onderhoud watergangen; h. Afhandelen klachten en meldingen openbare ruimte. Deel 2 omvat de volgende werkzaamheden: a. Opschonen terrein; b. Ontgraven grond; c. Aanbrengen boomgroeiplaatsen; d. Aanbrengen bomen en beplanting; e. Herstelwerkzaamheden verharding; f. Cyclisch boomonderhoud; g. Vellen bomen. Er kan alleen op de gehele opdracht worden ingeschreven. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wil een overeenkomst afsluiten met één partij voor het gehele werk.

CPV codes:

  • Tuinbouwdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

17 sep 2020

Aankondiging van een opdracht