Voorbelasting bedrijventerrein 't Oog

Aanbestedende dienst: Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 28 jul 2020

Dempen/graven watergangen + aanbrengen voorbelasting.

CPV codes:

  • Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

30 jun 2020

Aankondiging van een opdracht