Raamovereenkomst belichtingsinstallaties Energiehuis

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 05 mrt 2020

Levering belichtingsapparatuur Energiehuis

CPV codes:

  • Verlichtingssystemen
  • Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
  • Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen

Publicaties bij deze opdracht:

07 mei 2020

Aankondiging van een gegunde opdracht

24 jan 2020

Aankondiging van een opdracht