Integraal onderhoudsbestek Sterrenburg Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 09 okt 2013

De dienst bestaat in hoofdzaak uit onderstaande werkzaamheden, waarbij zowel resultaatsverplichtingen in week (op beeldmeetlat) als op andere eenheden (op frequentie) worden gehanteerd: a. onkruidbestrijding in boomspiegels, beplantingen en verhardingen; b. verwijderen stam- en wortelopschot bomen; c. controleren en vervangen boompalen en -banden; e. watergeven bomen; f. aanvullen boomspiegels; g. zwerfafval verwijderen uit boomspiegels, van grasvegetaties, uit beplantingen, uit speelplaatsen en van verhardingen; h. blad ruimen in beplantingen op grasvegetaties, op trappen, in speelplaatsen en van verhardingen; i. dunnen, snoeien en terugzetten van beplantingen; j. knippen van hagen; k. knippen van beplantingsranden; l. inboeten bomen en beplantingen; m. maaien en bijmaaien van grasvegetaties; n. onderhoud van graskanten; o. drijfvuil verwijderen uit watergangen; p. ledigen en schoonhouden afvalbakken.

CPV codes:

  • Tuinbouwdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

09 sep 2013

Aankondiging van een opdracht