Herinrichting Willem Kloosstraat en omgeving

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 09 apr 2019

De gemeente Papendrecht is voornemens om de Willem Kloosstraat in Papendrecht van groot onderhoud te voorzien en her in te richten. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - opbreekwerkzaamheden elementverharding en kantopsluitingen; - opbreekwerkzaamheden riolering en kolken; - verwijderen groen; - het uitvoeren van grondwerken; - het aanbrengen van riolering en kolken; - het aanbrengen van een hemelwaterbergingssysteem; - het aanbrengen van elementverhardingen en kantopsluitingen.

CPV codes:

  • Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

05 jun 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

05 apr 2019

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

09 mrt 2019

Aankondiging van een opdracht