Raamovereenkomst Bomen en Heesters

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 14 aug 2019

Raamovereenkomst voor de gemeente Dordrecht verdeeld over percelen bomen en heesters. Onder heesters vallen ook klein plantgoed en rozen.

CPV codes:

  • Beplanten en onderhouden van groengebieden

Publicaties bij deze opdracht:

15 okt 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

14 mei 2019

Aankondiging van een opdracht