Inkoop Jeugd Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) 2018-2020 Service Organisatie Jeugd Zuid Holland Zuid

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 01 okt 2017

De Opdrachtgever hanteert voor de inkoop van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) 2018-2020 een toelatingsproces op basis van het Open-House model. Zie onderdeel II.2.4 "Beschrijving van de aanbesteding" van deze vooraankondiging voor een nadere duiding van het Open-House model. Ga naar https://platform.negometrix.com/ en zoek op tendernummer 69771 om de complete publicatie in te zien.

CPV codes:

  • Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

Publicaties bij deze opdracht:

17 aug 2017

Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten