160207GDD Assetmanagement Stadsbeheer Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 30 mei 2017

Stadsbeheer Dordrecht heeft de ambitie om Assetmanagement in te voeren voor het beheer en onderhoud van haar objecten in de openbare ruimte. De invoering betreft zowel het opstellen van een plan van aanpak, alsook de daadwerkelijke implementatie inclusief het opleidings- en cultuurtraject. Doel van de aanbesteding Deze aanbesteding heeft tot doel een dienstverlener te contracteren die de sector Stadsbeheer van gemeente Dordrecht (hierna: Stadsbeheer Dordrecht) gaat ondersteunen en faciliteren in de uitwerking en implementatie van Assetmanagement.

CPV codes:

  • Diverse zakelijke en andere diensten
  • Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

Publicaties bij deze opdracht:

13 apr 2017

Aankondiging van een opdracht