Ingenieursdiensten IBD

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 15 mei 2017

Wanneer er een behoefte is aan advies-/ ingenieursdiensten, wordt er project-specifiek ingehuurd. Wens is om meer product-gestuurd in te gaan huren (bijv. sec het opstellen van een bestek). IBD wenst een raamovereenkomst te sluiten met maximaal drie bureaus per perceel. Als er een behoefte is, moet er snel geschakeld kunnen worden.   De opdracht wordt gesplitst in twee (2) percelen: Wegen/Rioleringen - waterhuishouding, groenvoorziening en cultuurtechniek;Constructies - waterbouwkundig/betonbouw/funderingstechnieken/geotechniek; 

CPV codes:

  • Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

Publicaties bij deze opdracht:

17 okt 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

10 apr 2017

Aankondiging van een opdracht