EU aanbesteding Arbodienstverlening 150030REG

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 30 aug 2016

Doel van de aanbesteding De Europese Aanbesteding heeft als doel om een opdracht te verlenen aan de aanbieder met het aanbod dat voldoet aan het gunningscriterium.   Er wordt een raamoverkomst met één partij afgesloten, waarbij de geselecteerde leverancier voldoet aan uniforme voorwaarden van kwaliteit, expertise en kwaliteitsborging. Door middel van de raamovereenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen éénmalig voor de duur van het contract vastgelegd. De overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en wordt gesloten voor een periode van 12 maanden met een optionele verlenging van maximaal drie maal 12 maanden, alles zonder afnameverplichting.   De ingangsdatum van deze overeenkomst is vastgesteld op 1 april 2017.

CPV codes:

  • Diensten voor bedrijfsgeneeskunde
  • Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

Publicaties bij deze opdracht:

24 okt 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht

21 jun 2016

Aankondiging van een opdracht