200090GPD Onderhoud Bomen 2020-2023

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 03 aug 2020

De opdracht betreft de uitvoering van de onderhoud aan bomen in de gemeente Papendrecht. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: • snoeien van bomen; • verwijderen van bomen; • verwijderen van stobben; • planten van bomen; • bijkomende werkzaamheden. Voor de verdere inhoud van de opdracht wordt verwezen naar bijlage E waarin het bestek inclusief bijbehorende bijlagen is weergegeven.

CPV codes:

  • Onderhouden van bomen

Publicaties bij deze opdracht:

02 sep 2020

Aankondiging van een gegunde opdracht

18 jun 2020

Aankondiging van een opdracht