190144GPD Machinaal en handmatig reinigen van kolken en lijngoten 2020

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 16 dec 2019

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Machinaal reinigen van kolken (circa 13.600 stuks) b. Handmatig reinigen van kolken (circa 1.100 stuks) c. Reinigen van lijngoten met rooster (circa 1.675 m) d. Reinigen van lijngoten met smalle sleuf (circa 2505 m, het totaal van 3x reinigen) e. Aanleveren gegevens - vervuilingsgraad per kolk en lijngoot f. Aanleveren gegevens - gebrekenregistratie per kolk en lijngoot g. Afvoeren van vrijkomend kolken-/lijngootslib naar erkende zand-/slibverwerker (circa 140 ton)

CPV codes:

  • Diensten voor het reinigen en leeghalen van kolken

Publicaties bij deze opdracht:

20 mrt 2020

Aankondiging van een gegunde opdracht

04 nov 2019

Aankondiging van een opdracht