190110GZD Nieuwbouw zwembad De Hoge Devel

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 30 mrt 2020

Dit project omvat het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van een nieuw zwembad op basis van een UAV-gc overeenkomst (Design&Build), ter vervanging van het oude zwembad. Het nieuwe zwembad komt op locatie van de buitenbaden (die dus verdwijnen en niet meer terug komen) en tegen het bestaande zwembad aan. Als de nieuwbouw gereed is zal het oude zwembad gesloopt worden. De sloop is geen onderdeel van de uitvraag, het bouwrijp maken wel. Het nieuwe zwembad omvat circa 3.500 m2 bvo (exclusief kelder/badomlopen) en bestaat op hoofdlijnen uit de volgende functies: • Een wedstrijdbad van 25x21 m • Een doelgroepnbad van 20x10 m • Een peuterbad van circa 50 m2 • Tribune • Verengingsruimte • Horeca

CPV codes:

  • Bouwwerkzaamheden voor zwembad

Publicaties bij deze opdracht:

13 mrt 2020

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

25 feb 2020

Aankondiging van een opdracht