190108GPD Onderhoud sportvelden Papendrecht 2020 – 2021

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 09 dec 2019

Het werk bestaat jaarlijks in hoofdzaak uit: - regulier onderhoud - groot onderhoud - speelklaar maken veld - drainage - regulier onderhoud gazons en bermen

CPV codes:

  • Onderhouden van sportvelden

Publicaties bij deze opdracht:

25 feb 2020

Aankondiging van een gegunde opdracht

25 okt 2019

Aankondiging van een opdracht