180100GZD Raamovereenkomst Leveren en plaatsen speelvoorzieningen (incl. speelaanleidingen)

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 19 feb 2019

Zwijndrecht heeft in de periode van 2019-2023 een geschatte opgave van ca. €1.900.000,= voor de herinrichting/renovatie/vervanging van een groot aantal speelplekken. De opdracht betreft een raamovereenkomst met maximaal 5 partijen voor het leveren en plaatsen van speelvoorzieningen (inclusief speelaanleidingen) in de periode van 1 april 2019 - 31 maart 2023 (met optie tot verlenging 2x 2 jaar). Doel van de raamovereenkomst: spelen als functie in de openbare ruimte neerzetten. Van de partners in de raamovereenkomst wordt meer gevraagd dan alleen het leveren en plaatsen van speeltoestellen. Zij zijn in staat om op basis van de opdrachtomschrijving van een project een passend inrichtingsplan aan te bieden, waarbij de sociale functie van de speelruimte centraal staat. Kernwoorden: duurzame oplossingen, betrokkenheid bij participatie, ontmoeting tussen jong en oud, samen spelen, gehandicapte kind, (verkeers)veiligheid.

CPV codes:

  • Speeltuinuitrusting

Publicaties bij deze opdracht:

18 sep 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

13 nov 2018

Aankondiging van een opdracht