180020GZD Maaien Zwijndrecht 2019-2020

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 26 nov 2018

Doel van de aanbesteding De Europese Aanbesteding heeft als doel om een dienstverlener te contracteren voor het regulier onderhoud van de natuurgras in de  gemeente Zwijndrecht.   Er wordt een overkomst met 1 partij afgesloten, waarbij de geselecteerde leverancier voldoet aan uniforme voorwaarden van kwaliteit, expertise en kwaliteitsborging. Door middel van de overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen éénmalig voor de duur van het contract vastgelegd. De overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en wordt gesloten voor de periode van 2 jaar en 2 maal een optie tot verlenging voor een periode van 1 jaar.   De ingangsdatum van deze overeenkomst is vastgesteld op 1 januari 2019.

CPV codes:

  • Onderhouden van sportvelden
  • Beplanten en onderhouden van groengebieden

Publicaties bij deze opdracht:

18 feb 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

14 nov 2018

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

09 okt 2018

Aankondiging van een opdracht