170216REG Eerstelijns onderhoud VRI's Drechtsteden

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 23 mrt 2018

Doel van de aanbesteding De Nationale Openbare Aanbestedingsprocedure heeft als doel om één Opdrachtnemer te contracteren voor 3 jaar met 2 maal een verlengingsoptie van 1 jaar (resp. 1x 2 jaar bij goede evaluatieresultaten over de eerste 3 jaar) (totaal maximaal 5 jaar, alles zonder afnameverplichting) die over voldoende capaciteit en kwaliteit beschikt om de opdrachten binnen de te sluiten Overeenkomst te kunnen uitvoeren.   Opdrachtgever acht het van groot belang dat de geselecteerde leveranciers een duidelijke toegevoegde waarde leveren op het gebied van  het eerstelijns onderhoud van VRI's.   Door middel van de overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen éénmalig voor de duur van het contract vastgelegd. De overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.   De ingangsdatum van deze overeenkomst is vastgesteld op 1 mei 2018.

CPV codes:

  • Onderhoud van installaties voor straatverlichting en verkeerslichten

Publicaties bij deze opdracht:

07 feb 2018

Aankondiging van een opdracht