170193GSD Vermarkting oud papier en karton

Aanbestedende dienst: Gemeente Sliedrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 29 sep 2017

De opdracht van de onderhavige Openbare Europese aanbesteding ''Vermarkting van oud papier en karton (OPK)'' o.b.v. het Programma van Eisen (zie hoofdstuk 5 van de aanbestedlingsleidraad 170193GSD d.d. 14 augustus 2017) omvat o.a. de volgende activiteiten: 1. Afname (acceptatie) van het door de gemeente Sliedrecht ingezamelde oud papier en karton (OPK) op een overslag- en/of verwerkingslocatie; 2. Optioneel (voor zover van toepassing): Transport van de overslaglocatie naar de verwerkingslocatie; 3. Zorg dragen voor de vermarkting (sorteren, verwerken en verkoop) van het oud papier en karton (OPK); 4. Zorg dragen voor de financiële en administratieve afhandeling naar de gemeente Sliedrecht. De vermarkting van het OPK dient te resulteren in een opbrengst voor de gemeente Sliedrecht. Voor overige informatie verwijzen wij u naar de bij de aanbestedingsprocedure bijgevoegde Aanbestedingsleidraad met kenmerk 170193GSD d.d. 14 augustus 2017.

CPV codes:

  • Afvalverzameling en –verwerking

Publicaties bij deze opdracht:

04 dec 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

14 aug 2017

Aankondiging van een opdracht