170141GZD Regulier onderhoud NHG sportvelden, ten behoeve van gemeente Zwijndrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (vroegtijdig beeindigd)
Sluitingsdatum: 06 nov 2017

De Europese Aanbesteding heeft als doel om een dienstverlener te contracteren voor het regulier onderhoud van de natuurgras-, hybride en gecombineerde sportvelden in de gemeente Zwijndrecht.   Er wordt een overkomst met 1 partij afgesloten, waarbij de geselecteerde leverancier voldoet aan uniforme voorwaarden van kwaliteit, expertise en kwaliteitsborging. Opdrachtgever acht het van groot belang dat de geselecteerde leverancier een duidelijke toegevoegde waarde levert op het gebied van het regulier onderhoud van de betreffende sportvelden.   Door middel van de overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen éénmalig voor de duur van het contract vastgelegd. De overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en wordt gesloten voor de periode van 4 jaar en een mogelijke optie tot verlenging voor een periode van 1 jaar.   De ingangsdatum van deze overeenkomst is vastgesteld op 1 februari 2018.

CPV codes:

  • Onderhouden van sportvelden

Publicaties bij deze opdracht:

10 okt 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

20 sep 2017

Aankondiging van een opdracht