160205REG Liftonderhoud

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 10 jan 2017

Het doel van de Europese aanbestedingsprocedure conform de openbare procedure is een Overeenkomst te sluiten met één leverancier voor het onderhoud aan liften ten behoeve van de deelnemende gemeenten binnen de Drechtsteden. De overeenkomst met de winnende partij wordt gesloten voor de periode van maximaal twee jaar met de mogelijkheid de overeenkomst met twee maal één jaar.

CPV codes:

  • Liftonderhoud

Publicaties bij deze opdracht:

17 mrt 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

14 nov 2016

Aankondiging van een opdracht