160178REG - Beveiligingdiensten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 01 sep 2016

De beveiligingsopdracht bestaat uit een aantal onderdelen, te weten: 1. Openen en sluiten van panden 2. Alarmopvolging 3. Receptie-invulling t.b.v. borgen orde, rust, gastvrijheid en veiligheid in de gebouwen 4. Vervanging medewerkers receptie (regie) 5. Surveillance (regie) Aard en omvang van het takenpakket, en de eisen en wensen ten aanzien van invulling zijn opgenomen in het Programma van Eisen (bijlage J). Gedurende de contractperiode kunnen er locaties en/of werkzaamheden bijkomen en verdwijnen. Deze wijzigingen kunnen deel uitmaken van de opdracht en zullen overeenkomstig de afgesproken condities worden verrekend.

CPV codes:

  • Beveiligingsdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

16 dec 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht

23 jun 2016

Aankondiging van een opdracht