160171GDD - Ondersteuning parkeerorganisatie GDD

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: nee

Betreft inhuur van adviseur op het gebied van verkeer, infrastructuur en parkeren. Voor de periode van februari 2014 t/m december 2016.

CPV codes:

  • Plaatsing van personeel

Publicaties bij deze opdracht:

19 mei 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht